اجرای باشکوه نماهنگ سلام فرمانده در منوجان
اجرای باشکوه نماهنگ سلام فرمانده در منوجان
اجرای باشکوه نماهنگ سلام فرمانده در محل گلزار شهدای گمنام شهرستان منوجان برگزار شد.

به گزارش صبح منوجان؛اجرای باشکوه نماهنگ سلام فرمانده در محل گلزار شهدای گمنام  شهرستان منوجان برگزار شد.

  • نویسنده : محمدی