اصحاب رسانه با علم و‌آگاهی وارد جهاد تبیین شده اند
اصحاب رسانه با علم و‌آگاهی وارد جهاد تبیین شده اند
فرماندار منوجان‌ گفت: اصحاب رسانه با علم و‌آگاهی وارد جهاد تبیین شده اند .

به گزارش صبح منوجان جمشید سراجی فرماندار شهرستان منوجان در جلسه صبح امروز با اصحاب رسانه گفت: در عرصه خبر ، خبرنگار حکم قاضی را دارد و باید جانب بی طرفی را رعایت کند اگر اصل بی طرفی رعایت نشود مردم نسبت به خبرنگار و رسانه بی اعتماد می شوند.

سراجی افزود :خبرنگاران باید در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آگاهی داشته باشند و‌ در زمان و‌ مکان مناسب اتخاذ موضع کنند.

در ادامه فرماندار منوجان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد:

جاده دهکهان بجگان تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام خواهد شد
پل ورودی در ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید
پل محمدآباد با بودجه ۹ میلیارد تومان در حال احداث است.
به پل تجدانو نیز ۱۵ میلیارد اعتبار تخصیص یافته که در حال احداث می باشد.
وضعیت سوخت شهرستان برای جلوگیری از قاچاق سوخت ساماندهی شده است
سوخت یک کارگاه شن و‌ ماسه را بعلت عدم فعالیت و خدمات رسانی قطع کرده ایم.
از ۵۴ نانوایی فعال در شهرستان ۴۳ نانوایی به دستگاه پوز متصل شده تا از فروش آزاد و قاچاق آرد جلوگیری شود.
برای دو استخر تربیت بدنی و استخر کانون هرکدام ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که امیدواریم این استخرها به بهره برداری برسند.

انتهای پیام/