تصاویری زیبا از باغ های لیمو ترش منوجان
تصاویری زیبا از باغ های لیمو ترش منوجان
لیموترش یکی از محصولات باغی در منوجان است که از نیمه دوم تیر ماه برداشت آن آغاز می شود و تا اواخر مرداد ادامه دارد.

به گزارش صبح منوجان،لیموترش یکی از محصولات باغی در منوجان است که از نیمه دوم تیر ماه کار برداشت آن آغاز می شود و تا اواخر مرداد ادامه دارد. در ادامه تصاویری از باغ های لیمو ترش در منوجان را مشاهده کنید.

انتهای پیام/