دریافت وجه نقدی یا ارائه شماره حساب شخصی به خانواده ها در مدارس ممنوع است
دریافت وجه نقدی یا ارائه شماره حساب شخصی به خانواده ها در مدارس ممنوع است
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در نشست تخصصی معاونان پشتیبانی و توسعه مدیریت، مسئولان دبیرخانه، کارشناسان امور اداری، مالی، بودجه، اتوماسیون، امین اموال و نمایندگان ذیحساب آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان گفت: دریافت وجه نقدی از خانواده ها یا ارائه شماره حساب شخصی به آنها در مدارس ممنوع است.

به‌گزارش صبح منوجان به نقل راه آرمان؛ رضا امیری فرد معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تغییر در پست های اداری صورت گرفته، این تغییرها باید به گونه ای باشد که مردم آن را احساس کنند، باید ارباب رجوع را خواهر یا برادر خودمان بدانیم، تکریم همکاران فرهنگی هم که جای خود دارد.

وی تاکید کرد: حتما باید در چارچوب قانون و مقررات عمل کنیم و در محیطی دوستانه کار کنیم، اگر ارباب رجوع قانع نشد باید سعی در توضیح و تبیین داشته باشیم تا قانع و راضی شود.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان افزود: موضوع رتبه بندی بسیار مهم است همکاران باید مدارک را بارگذاری کنند، مدیران و روسای مو اینترنتی بیرون مراجعه کنند.
امیری فرد گفت: رعایت عدالت در ساماندهی نیروها و پرهیز از تبعیض برای اعتمادسازی باید مورد توجه قرار گیرد، شایسته است در زمینه ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات هم عدالت، اصل باشد.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران مدارس در حوزه های مختلف ضروری است، گاهی مدیران مدارس از روی ناآگاهی خلافی انجام می دهند اما همه ما باید بدانیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: دریافت وجه نقدی یا ارائه شماره حساب شخصی به خانواده ها در مدارس ممنوع است و در این زمینه باید توجه لازم صورت گیرد.

بر پایه این گزارش، نشست تخصصی معاونان پشتیبانی و توسعه مدیریت، مسئولان دبیرخانه، کارشناسان امور اداری، مالی، بودجه، اتوماسیون، امین اموال و نمایندگان ذیحساب آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان در کانون اندیشه آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان در حال برگزاری است.

انتهای پیام/