وضعیت نابسمان پارک شهرک بنیاد شهید(روبروی اداره برق)منوجان
وضعیت نابسمان پارک شهرک بنیاد شهید(روبروی اداره برق)منوجان
پارک شهرک بنیاد شهید(روبروی اداره برق) وضعیت نابسامانی دارد.

 

به‌گزارش صبح منوجان    پارک شهرک بنیاد شهید(روبروی اداره برق) منوجان وضعیت نابسامانی دارد.
۱》نداشتن روشنایی مناسب پارک
۲》جدول دور پارک قدیمی و تخریب شده
۳》تجمیع تمام وسایل بازی یک طرف و خالی بودن یک طرف دیگر پارک
۴》نداشتن شن یا ماسه مناسب کف پارک
۵》کمبود برخی وسایل بازی
با توجه به اینکه شهر منوجان با این جمعیت یک بوستان بازی یا پارک بزرگ ندارد
لذا همین پارک های کوچک که در برخی محله های شهر هستند سامان دهی شوند که کودکان با آسوده خاطر به بازی بپردازند.

*از اعضای شورای شهر و شهردار محترم تقاضا داریم پیگیر وضعیت و سامان دادن پارک های شهر باشند* ./رسانه محلی قلعه