خروش مردم منوجان در روز مبارزه با استکبار جهانی | پایگاه خبری تحلیلی | صبح منوجان