یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
تهیه ترشی‌ با دستان پر توان بانوان منوجانی ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری:

تهیه ترشی‌ با دستان پر توان بانوان منوجانی

همزمان با فرا رسیدن محصول انبه کال بانوان منوجانی با دستان پر توان خود مشغول درست کردن ترشی انبه هستند که هم خود از آن استفاده می کنند و هم به فروش می رسانند تا از این طریق به اقتصاد خانواده کمک کنند.