یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
مراسم تودیع ومعارفه رئیس امور آبفای منوجان برگزار شد ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

مراسم تودیع ومعارفه رئیس امور آبفای منوجان برگزار شد

در مراسمی قنبر زارعی به سمت مدیر جدید امور آبفای منوجان منصوب شد.