یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
لزوم ساماندهی جایگاه برگزاری مراسمات در بهشت زهرای منوجان ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

لزوم ساماندهی جایگاه برگزاری مراسمات در بهشت زهرای منوجان

بهشت زهرا در شهرهای بزرگ یک سازمانی تحت عنوان سازمان آرامستان دارد که زیر نظر شهرداری فعالیت میکند .